Tutkinnon perusteiden muokkaus vientiin

Tutkinnon perusteet sisältävät Suomi-kohtaista tietoa, ja ne on lokalisoitava vientiä varten.

Tutkinnon perusteiden käsittely etenee seuraavan prosessin mukaisesti:

Tutkinnon perusteiden muokkausprosessi

Kun kaupat syntyvät, ota yhteyttä Opetushallitukseen.

Ohjeet tutkinnon perusteiden muokkausta varten

Koulutuksen järjestäjät tekevät muutosehdotukset tutkinnon perusteisiin (kommenttikenttään merkiten), jonka jälkeen Opetushallitus muokkaa ne ja kääntää englanniksi. Tutkinnon perusteisiin merkitään muutosehdotukset kaikista sellaisista kohdista, jotka ovat Suomen kontekstiin sidottuja. Muutokset merkitään seuraavasti:

  • Suomen lainsäädäntöä koskevat kohdat poistetaan (esim. korvataan viittauksella “paikalliseen lainsäädäntöön”)
  • Suomen, ruotsin, saamen tai muuta kieltä koskevat säädökset poistetaan (viitataan “äidinkieleen ja lisäksi toiseen kieleen”)
  • Passien, eri korttien (esim. tulityökortti, SPR ensiapu, hygieniapassi jne.) osaaminen avataan käyttämättä tuotteiden nimiä

Ole tarvittaessa yhteydessä Opetushallituksen asiantuntijoiden lokalisointiasioissa.