Terminologiasuosituksia

Tutkintovientiä varten on koottu listaa suositeltavista ammatilliseen koulutukseen liittyvistä englanninkielisistä termeistä. Termejä käytetään myös tutkintovientiin muokatuissa englanninkielisissä tutkinnon perusteissa.

Ota lista suositelluista englanninkielisistä termeistä käyttöösi tutkintoviennissä.

Listaa päivitetään hankkeen edetessä.