Saavutettavuusseloste

Tämä on Koulutusvientikokeilun koordinointihankkeen VETFI:n ammatillinenkoulutusvienti.fi-verkkosivuston saavutettavuusseloste.

Saavutettavuusseloste koskee palvelua https://ammatillinenkoulutusvienti.fi, joka on laadittu 15.9.2020.

ammatillinenkoulutusventi.fi-sivusto julkaistiin vuonna 2015.

Tämän verkkosivuston suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritty noudattamaan saavutettavuusperiaatteita kansainvälistä WCAG 2.1 -ohjeistusta mukaillen AA-tasoon. Työtä ja kehitystä jatketaan edelleen.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.  Havaitsimme sivuston saavutettavuudessa epäkohtia käyttäessämme mm. Wave­-työkalua ja W3C- validaattoria.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkopalvelu ammatillinenkoulutusvienti.fi täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Seuraavassa käydään läpi, mitkä saavutettavuusvaatimukset eivät täysin täyty sivustolla.

Ei-saavutettava sisältö

Kehittämiskohteitamme ovat muun muassa:

  • Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien elementit ja liitetiedostojen sisältö eivät vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia lukemisen järjestyksen osalta.
  • Joistakin sivuston kuvista puuttuu alt-teksti. 
  • Valikoiden (menujen) ja linkkien toimivuutta näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmalla on kehitettävä.
  • Käyttöliittymäkomponenttien nimeä ja roolia ei aina voida selvittää ohjelmallisesti.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun sisällön saavutettavuutta kouluttamalla ja ohjeistamalla päivittäjiä saavutettavan sisällön tuottamisessa verkkopalveluun.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Koulutusvientikokeilun koordinointihanketta VETFI.

Voit lähettää palautetta sivuston saavutettavuuteen liittyen tai pyytää tietoja saavutettavassa muodossa ottamalla yhteyttä sähköpostitse sivuston ylläpitäjään: saavutettavuus@omnia.fi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000