Osaamista, yrittäjyyttä, uusia urapolkuja – selvitys ammatillisten tutkintojen viennin vaikuttavuudesta

Vuonna 2020 VETFI-hanke toteutti selvityksen ammatillisten tutkintojen viennin vaikuttavuudesta. Selvitys osoittaa, että vaikka ammatillisen tutkintoviennin volyymi ei vielä ole suurta, on vaikutuksia todettavissa jo monella tasolla niin tutkintoviennin kohderyhmissä kuin tutkintoviejissä.

Huolimatta siitä, että suomalainen osaamisperustainen ammatillinen koulutus eroaa huomattavasti tutkintoviennin kohdemaiden järjestelmistä, ovat koulutusviennissä mukana olevat ammatillisen koulutuksen toimijat onnistuneet pilotoimaan vaikuttavia tutkintovientitoteutuksia.

Selvitys toteutettiin kesä- ja syyskuun 2020 välisenä aikana kirjallisena kyselynä ja osoitettiin niille koulutuksen järjestäjille ja koulutusvientiyrityksille, jotka olivat toteuttaneet tai parhaillaan toteuttamassa suomalaisia ammatillisia tutkintoja tai niiden osia EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

Lue lisää:

Osaamista, yrittäjyyttä, uusia urapolkuja – Selvitys ammatillisten tutkintojen viennin vaikuttavuudesta ajalla 2017-2020

Ammatillisen toisen asteen tutkintoviennin vaikuttavuus (PowerPoint-esitys)