Tutkintoviennin edellyttämät muutokset opintohallintajärjestelmiin

Tutkinto- ja tilauskoulutusopiskelijat EU- ja ETA-alueen ulkopuolisissa maissa on pidettävä erillään muista opiskelijoista opintohallintajärjestelmissä sekä KOSKI-järjestelmässä. Näin koulutuksen tarjoajan näkökulmasta mm. siksi, että tilauskoulutus ja tutkintokoulutus EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle eivät kuulu kansallisen rahoituksen piiriin eivätkä opiskelijatyövuosilaskentaan.

Kunkin koulutuksen järjestäjän huolehdittava, että seuraavat tiedot siirtyvät tilauskoulutus- ja opintohallintojärjestelmiinsä, jotta opiskelijoiden tiedot kirjautuvat oikein KOSKI-järjestelmään:

  • Opiskeluoikeuden lisätietoihin on täytetty tieto ”koulutusvienti: kyllä”. Muita lisätietoja ei tarvitse merkitä tilauskoulutus- tai tutkintovientiopiskelijoille, sillä opiskelijat eivät ole valtionosuusrahoituksen piirissä.
  • Oikea diaarinumero tutkinnolle. Diaarinumeron perusteella Koski varmentaa, että käytetään tutkintovientiin tarkoitettuja tutkinnon perusteita (erotuksena Suomessa suoritettavista englanninkielisestä tutkinnon perusteista). Koulutuksenjärjestäjä voi tarkistaa tutkintokoodit ja diaarinumerot ePerusteet-palvelusta.
  • Koulutuksenjärjestäjän KOSKI-pääkäyttäjä on luonut opiskelijalle oppijanumeron virkailijan opintopolun oppijanumerorekisterissä ja opintohallintojärjestelmään on tallennettu kyseinen oppijanumero ennen opiskeluoikeuden siirtoa KOSKI-palveluun. Oppijanumeron generoimiseksi koulutuksen järjestäjän virkailija syöttää Opintopolun yksilöintopalveluun seuraavat tiedot opiskelijasta: syntymäaika, nimet, sukupuoli, kansalaisuus, äidinkieli, passinnumero (jos on), kansallinen id (jos on).
  • Luodun opiskeluoikeuden tilojen yhteydessä rahoitusmuotona käytetään ”muuta kautta rahoitettu”.

Lisätietoja KOSKI-järjestelmästä antaa järjestelmän kehitystiimi: koski@opintopolku.fi

Lisäksi opintohallintajärjestelmiin tarvitaan kentät/merkintätavat seuraaville tiedoille:

  • Kumpi on kyseessä: tilauskoulutus vai yksilökoulutus
  • Kenttä opiskelijan isän nimelle (tarvitaan opintohallintajärjestelmiin opiskelijoiden erottelemiseksi)
  • Arvioijien nimet ja työpaikat (arvioijia 2 kpl).