Aihearkisto: koulutusvienti

Osaamista, yrittäjyyttä, uusia urapolkuja – selvitys ammatillisten tutkintojen viennin vaikuttavuudesta

Vuonna 2020 VETFI-hanke toteutti selvityksen ammatillisten tutkintojen viennin vaikuttavuudesta. Selvitys osoittaa, että vaikka ammatillisen tutkintoviennin volyymi ei vielä ole suurta, on vaikutuksia todettavissa jo monella tasolla niin tutkintoviennin kohderyhmissä kuin tutkintoviejissä.

Huolimatta siitä, että suomalainen osaamisperustainen ammatillinen koulutus eroaa huomattavasti tutkintoviennin kohdemaiden järjestelmistä, ovat koulutusviennissä mukana olevat ammatillisen koulutuksen toimijat onnistuneet pilotoimaan vaikuttavia tutkintovientitoteutuksia.

Selvitys toteutettiin kesä- ja syyskuun 2020 välisenä aikana kirjallisena kyselynä ja osoitettiin niille koulutuksen järjestäjille ja koulutusvientiyrityksille, jotka olivat toteuttaneet tai parhaillaan toteuttamassa suomalaisia ammatillisia tutkintoja tai niiden osia EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

Lue lisää:

Osaamista, yrittäjyyttä, uusia urapolkuja – Selvitys ammatillisten tutkintojen viennin vaikuttavuudesta ajalla 2017-2020

Ammatillisen toisen asteen tutkintoviennin vaikuttavuus (PowerPoint-esitys)


Tervetuloa tutkintoviennin avoimeen infotilaisuuteen 27.10. klo 14.00-15.45

Tervetuloa koulutusviennin koordinointihanke VETFI:n ja Opetushallituksen järjestämään ammatillisen tutkintoviennin verkkoinfotilaisuuteen. Tilaisuus on avoin, ja se järjestetään Microsoft Teamsissa.

OHJELMA klo 14.00-15.45

  • Tilaisuuden avaus, Hanna Autere, Opetushallitus
  • Koulutusviennin koordinointihanke VETFI:n kuulumiset ja tutkintoviennin tilannekatsaus, Omnia ja Gradia
  • Ammatillisen toisen asteen tutkintovientitoimikunta, Hanna Autere, Opetushallitus ja Mervi Jansson, OEP, tutkintovientitoimikunnan puheenjohtaja
  • Tutkintoviennin vaikuttavuusselvitys, Kirsi Koivunen, Gradia
  • Q&A ja tilaisuuden päätös

Toivomme ilmoittautumista etukäteen 22.10. mennessä: maria.salervo@oep.fi

Liity tilaisuuteen oheisen linkin kautta: http://bit.ly/tutkintoviennin-info-VETFI

Syksyn sparraustilaisuus: 4.12. Turku

Tervetuloa mukaan ammatillisen tutkintoviennin syksyn sparraustilaisuuteen!

Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI järjestää info- ja sparraustilaisuuden, keskiviikkona 4.12. klo 10-15.30 Turussa.

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu mukaan jo nyt, kuitenkin viimeistään 26.11.2019: http://bit.ly/Ammatillisia_tutkintoja_maailmalle

Katso alta sparraustilaisuuden ohjelma!
Turku_Ammatillisia tutkintoja maailmalle III syksy 2019 ohjelma

Koulutusvientikokeiluhanke VETFI on Opetushallituksen rahoittama hanke, jota koordinoivat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

Syksyn sparraustilaisuus: 4.12. Turku

Tervetuloa mukaan ammatillisen tutkintoviennin syksyn sparraustilaisuuteen!

Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI järjestää info- ja sparraustilaisuuden, keskiviikkona 4.12. klo 10-15.30 Turussa.

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu mukaan jo nyt, kuitenkin viimeistään 26.11.2019: http://bit.ly/Ammatillisia_tutkintoja_maailmalle

Katso alta sparraustilaisuuden ohjelma!
Turku_Ammatillisia tutkintoja maailmalle III syksy 2019 ohjelma

Koulutusvientikokeiluhanke VETFI on Opetushallituksen rahoittama hanke, jota koordinoivat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

European Training Foundation ETF -info ja keskustelutilaisuus 25.1.2019

Opetushallitus järjestää tilaisuuden, jossa kuullaan European Training Foundation (ETF) toiminnasta ja sen hyödystä koulutusviennissä.

ETF tukee erityisesti EU:n ympäröivien maiden ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinajärjestelmien kehittämisessä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen kutsussa olevan linkin kautta 21.1.2019 mennessä. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Uusia konsepteja ja toimintamalleja tarvitaan koulutusvientiin

Ammatillisen koulutusviennin infotilaisuudessa kuultiin Education Finlandin  ja Opetushallituksen katsaukset koulutusvientiin sekä koulutusviejien viimeisimpiä kokemuksia. Ammatillisessa tutkintoviennissä on edistytty sekä kokeiluhankkeessa että vientiponnisteluissa. Kasvuun tarvitaan kuitenkin uusia konsepteja ja yhteistyömalleja.

Ammatillinen koulutuksen tarve kasvaa maailmalla

Vuosien 2017 ja 2018 aikana  45 opiskelijaa EU- ja ETA – alueen ulkopuolisissa maissa on suorittanut ammatillisen tutkinnon. Lisäksi vuoden loppuun mennessä tutkinnon osan suorittajia tulee olemaan 44. Tutkintokoulutusta on tähän mennessä annettu tilauskoulutuksena viiden maan opiskelijoille.

Education Finland -kasvuohjelman ohjelmajohtaja Lauri Tuomen mukaan Suomen 350 miljoonan euron koulutusviennin kokonaisliikevaihdon tavoite tullaan saavuttamaan tänä vuonna.  Suomalaisten koulutusviejien päämarkkinat ovat Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa, Persianlahden alueella sekä Latinalaisessa Amerikassa. Afrikkaan odotetaan tänä vuonna 10% kasvua.

Suomen koulutusviennin kokonaistilanteesta kertoi Education Finland -kasvuohjelman ohjelmajohtaja Lauri Tuomi

Suomen koulutusviennin kokonaistilanteesta kertoi Education Finland -kasvuohjelman ohjelmajohtaja Lauri Tuomi

Yhteistyöllä ja uusilla konsepteilla vauhtia vientiin

Yhteistyön, verkostojen ja paikallisten kumppaneiden merkitystä koulutusviennissä korostettiin tilaisuudessa. Koulutusviejien yhteistyöverkostoja on syntynyt mm. Turussa, Itä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Suomessa.

Kohdemaassa toimittaessa tarvitaan paikallista kumppania, joka tuntee kulttuurin ja toimintympäristön. Koulutusohjelmien pilotointi kohdemaassa on tärkeää. Kasvun edellytyksenä on kuitenkin koulutusten skaalautuvuus sekä yksittäisten viejien taloudellisten tavoitteiden että Suomen koulutusviennin liikevaihtotavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi skaalautuvuuden elementti on esimerkiksi paikallisten kouluttajien koulutus.

Ammatillisen koulutuksen lisäksi myös muita palvelukonsepteja halutaan kehittää ja nivoa koulutusvientiin. Vientikelpoisia konsepteja ovat esimerkiksi perhepalvelut, neuvolapalvelut ja lasten ja nuorten palvelut.

Koulutusvientiä kehitysyhteistyön kyljessä

Ohjelmajohtaja Tuomi toi esiin myös koulutusviennin ja kehitysyhteistyön yhdistämisen koulutusviennin vauhdittamiseksi. Ulkoministeriössä ja Opetus- ja kulttuuriminiesteriössä ollaan työstämässä yhteistä visiota siitä, miten koulutusvienti ja kehitysyhteistyö voidaan linkittää ja saada täydentämään toisiaan. Myös ammatillinen koulutuksen osuutta tullaan tarkastelemaan.

Valtiolta kädenojennus ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Valtion perustaman osakeyhtiön 80 miljoonan pääomasta tullaan jakamaan tuottoja ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä koulutusvientiin. Yhtiön rakennetta suunnitellaan parhaillaan, ja sen toimintamalli tulee tarkentumaan. “Tämä on  hyvä uusi instrumentti ammatillisen koulutuksen kehittämiseen”, ohjelmajohtaja Tuomi toteaa.

Kirjoittaja: Katri Parkkinen, projektikoordinaattori, VETFI-hanke

 

Ammatillisen koulutusviennin infotilaisuus 27.11.2018

Aika: 27.11.2018, klo 12.30–16.00
Paikka: Paasitorni, Helsinki

Opetushallitus ja Education Finland -kasvuohjelma järjestävät ammatillisen koulutusviennin infotilaisuuden. Tule kuulemaan ammatillisen koulutusvientikokeilujen tähän asti saavutetuista tuloksista ja eri kohdemaissa toimivien koulutusvientitoimijoiden kokemuksista. Lisäksi kuullaan koulutusviennin yleisistä suuntaviivoista vuodelle 2019.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 19.11.2018 mennessä täyttämällä lomake.

Tervetuloa!

EF ja OPH