Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI

Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI koosti tietoa ja kokemuksia 11 suomalaisen koulutuksen järjestäjän tutkintoviennistä vuodesta 2017 lähtien tavoitteenaan selvittää, miten ammatillisten näyttötutkintojen vientiin liittyviä esteitä on tarpeen purkaa.

Koulutusvientikokeilu ja VETFI-hanke ovat päättyneet 31.12.2021.

VETFI-hankkeen tavoitteet

Hankkeessa selvitettiin

 • tutkintojen perusteissa tarvittavat muutokset,
 • miten tutkintojärjestelmää täytyy kehittää erillisten kansainvälisten tutkintojen osalta,
 • miten tutkintojen perusteisiin tehtävät muutokset vaikuttavat jatko-opintovalmiuksiin sekä jatko-opintokelpoisuuteen Suomessa, ja
 • mitä muita mahdollisia vaikutuksia koulutusviennillä on esimerkiksi tutkintojärjestelmään, ohjaukseen ja säätelyyn.

VETFI-hankkeen painopisteet 2020-2021

 • Tutkintovientitoimikunnan pilotointi yhdessä Opetushallituksen kanssa
 • Suunnitelma ammatillisen tutkintoviennin koordinointityön ja laadunvalvonnan tulevaisuudesta ja jatkuvuudesta hankkeen päätyttyä
 • Mahdolliseen lainsäädännön muutosten valmistelutyöhön osallistuminen yhdessä sidosryhmien kanssa
 • Ammatillisen tutkintovientikoulutuksen vaikuttavuuden selvittäminen
 • Yhteistyö Opetushallituksen globaaliverkostojen maakuvatyöryhmän kanssa viestintämateriaalin laatimisessa.
 • Education Finland Koulutusviennin tiekartta 2.0 (vuosille 2020-2024) -työhön osallistuminen
 • Hankkeen tulosten aktiivinen jakaminen kaikille koulutuksen järjestäjille, työelämätoimikunnille sekä loppuseminaarin järjestäminen.

VETFI-hankkeen koordinointi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia koordinoivat yhdessä hanketta.

181404_oph_rahoittaa_rgb

Koulutusvientikokeilu oli Opetushallituksen kansallinen opetushanke ja osa hallituksen kärkihanketta, jossa koulutusviennin esteitä puretaan kaikilta koulutusasteilta.